Peyzaj Şirketleri

Peyzaj Şirketleri

Peyzaj Şirketi Nedir? Peyzaj Firmaları Nasıl Çalışır?

İnsanoğlu doğası gereği daima yeşile özlem duyar ve doğayla iç içe yaşamak ister. Bu nedenle  ofis alanları, çeşitli villa, konut, kentsel tasarım, mağazalar, fuar standları, konutlar ve endüstriyel yapılar gibi alanlarda peyzaj çalışmaları firmalarla yapılmaktadır.

Peyzaj Şirketleri Nasıl Çalışır?

Peyzaj şirketleri Peyzaj mimarlar odasına bağlı çalışır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasına bağlı olarak çalışan peyzaj firmaları bilimsel, teknik temelli, yasalara uygun olarak çalışan, kriterleri saptayan, yasalara bağlı çalışıp denetleyen ülke ve toplum yararına çalışan bir sivil toplum örgütleridir. Dolayısıyla peyzaj firmaları ve ona bağlı peyzaj mimarları belli bir formasyona bağlıdır ve bunu mimarlık odasına bildirmekle mükelleftir.

Peyzaj Şirketleri Çalışmalarında Neler Dikkat Ederler?

Peyzaj firmaları çalışmalarında doğal ve kültürel yaşam ortamlarını koruma ve kollaması, kullanırken doğal ve kültürel dengeyi bozmamasına önem vermesi gerekir. Peyzaj şirketleri kentsel, kırsal, endüstriyel, turistik amaçlı ve benzeri amaçla kullanımlarda var olan ve olacak çevre sorunlarına da dikkat etmesi gerekir.  Tüm sorunlara çözüm bulması, uygulaması, var olacak sorunları öngörmesi ve engellemesi çalışması yapması gerekir. Bir peyzaj firması toplum yararını düşünerek açık ve yeşil alanların oluşturulmasına özen gösterir. Onarımı, koruması, yenilemesi önceden çizimi projeye sadık kalınarak çalışma yapılmasına özen gösterir.

Tabii ki bir peyzaj mimarının yaptığı her proje, planlama ve tasarımı ilgili kurum ve kuruluşlara vermeden önce Odanın ilgisine sunar.

Peyzaj firmaları ile peyzaj mimarlık hizmetleri içinde yazının başında yer alan amaçlara uygun olarak süs bitkileri üretiminde peyzaj tasarımım, çevre düzenlemeleri, proje hazırlama ve uygulama aşamasında kullanılan bitkilerin üretimi ve izlemesi üzerinde de çalışır, planlamasını da yapar.

Peyzaj şirketleri detay projeleri hazırlamada her türlü yapısal ve bitkisel donanımlara, yapım ve üretim teknikleri dikkate alır ve uygular.

Bir Peyzaj Firması İle Çalışmalı Mıyım?

Bir peyzaj firması ile çalışmak iyidir. Çünkü karşınızda kurumsal bir firma vardır ve çıkabilecek olumsuz sonuçlar için hakkınızı daha kolay arayabilirsiniz.

Müşterilerinin isteklerini ve karakterini de önemseyen firmalar, projelendirme yaparken bunları da göz önüne alırlar.