Peyzaj Şirketleri Nasıl Çalışır? Peyzaj Firmaları

Peyzaj Şirketleri Nasıl Çalışır? Peyzaj Firmaları

Peyzaj Şirketleri Nasıl Çalışır? Peyzaj Firmaları

Peyzaj Nedir?

Manzara, görünüm anlamında olan peyzaj aslında tarihle, günümüzle ve kültürle de bağlantılı bir anlam taşır. Peyzaj kişinin baktığı manzaraya değer yüklemesidir. Kırsal, Kentsel, Endüstri, Yol, Orman, Turistik diye çeşitlenen peyzaj planlama çalışmalarında, izlenmesi gereken farklı aşamaları vardır. Bu aşamalar çalışma inceliklerini belirler. Peyzaj firmaları çalışmaları için proje yaparken önce peyzaj yapılacak alanın coğrafi, kültürel ve bitki yapısını inceler.

Peyzaj Şirketleri Nasıl Çalışır?

Peyzaj şirketleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasına bağlıdır. Yasal bir sivil toplum örgütüdür ve firmalar bu örgüte bağlı olarak çalışmak zorundadır. Dolayısıyla peyzaj şirketleri ve ona bağlı çalışan peyzaj mimarları yaptıkları projeleri, planlama ve tasarımı ilgili kurum ve kuruluşlara vermeden önce Peyzaj Mimarları Odasına sunmak zorundadır. Peyzaj şirketleri detaylar için projeleri hazırlarken proje uygulanacak çevredeki her türlü yapısal ve bitkisel donanımlara, yapım ve üretim teknikleri dikkate alır ve bilimsel, teknik temelli, yasalara uygun olarak uygular. Tabii ki çalışmalara başlarken ve proje geliştirirken bir peyzaj firmaları toplum yararını düşünerek açık ve yeşil alanların oluşturulmasına özen gösterir. Bu açık ve yeşil alanların onarımı, koruması, yenilemesi önceden çizilmiş projeye sadık kalınarak çalışma yapılmasına dikkat eder ve bu projeye sadık kalır. Çalışmalarında peyzaj firmaları aynı zamanda doğal ve kültürel yaşam ortamlarını korur ve kollar, bu alanları kullanırken doğal ve kültürel dengeyi bozmamaya önem verir. Zaten bu durum yasalarca da belirlenmiştir.

Peyzaj Firmaları Nasıl Çalışır Ve Proje Çizimleri Nasıl Olmalıdır?

Peyzaj firmaları projelerini uluslararası standartlara uygun çizimde yapmak zorundadırlar. Proje tasarım yapmaları için proje mimarının bilgisayar programlarını ve tekniklerini iyi bilmesi gerekir. Yani projeler uluslararası Uygulama Projesi Sitemine uygun olmalıdır. Dolayısıyla mimarın yapmak istediği proje çizilirken projeler proje ölçeğine göre olmalıdır. Yani projenin tarama, ölçü, kod, yazı vb. unsurların çıktısı alındığında veya çoğaltıldığında çizgilerin kalınlığı projeyi ifade edecek şekilde düzenlenmelidir. Aynı zamanda da proje mimarının çizdiği projelerin de rahat okunması zorundadır.